Poradnik Projektanta


  

Strony związane: Opis publikacji Dane Do Projektowania, Co to jest aktywacja, Warunki używania publikacji

Publikacja wchodzi w skład pakietów publikacji elektronicznych

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Strona zawiera spis zagadnień zamieszczonych w danej wersji publikacji pakietu PPM.

Spis stron z informacjami tego podrozdziału ( hiperłącza prowadzą do spisów podrozdziałów i stron publikacji).

Kalkulatory Poradnika Projektanta

Dane ogólne

Orientacyjne własności wytrzymałościowe niektórych gatunków stali oraz wartości naprężeń dopuszczalnych

Przeciętne wartości współczynników bezpieczeństwa

Przeciętne wartości współczynników tarcia na gwintach

Dane do projektowania

Przestrzenie wolne dla kluczy nasadowych, Przestrzenie wolne dla kluczy oczkowych, Przestrzenie wolne dla kluczy rurowych, Przestrzenie wolne dla kluczy płaskich, Dane do projektowania połączeń wpustowych, Długości najczęściej spotykanych układów spoin

Pogłębienia pod łby śrub według DIN 74, Otwory pod gwinty NPT i NPTF

Układy sprężyn talerzowych

Elementy technologiczne

Nakiełki wewnętrzne wg PN

Normalne promienie zaokrągleń wg PN

Podcięcia obróbkowe wg PN

Zakończenia elementów walcowych wg PN

Wymiary wałów do wzdłużnego ustalenia łożysk, Czopy końcowe wałów wg PN

Elementy złączne

Elementy ustalające

Kołki

Obliczanie połączeń kołkowych, Dopuszczalne naprężenia dla połączeń kołkowych

Wpusty

Dane do projektowania połączeń wpustowych

Instalacje

Tabela doboru rurociągów odwadniających

Ilość kondensatu powstająca w niezasilanym rurociągu, Ilość kondensatu powstająca w izolowanym rurociągu (jednostki imperialne), Obciążenie rurociągu kondensatem

Prędkości zalecane na ssaniu i tłoczeniu cieczy wrzących, Prędkości zalecane w rurociągach parowych

Straty w nieizolowanych rurociągach parowych

Elementy maszyn

Koła zębate

Podstawowe dane do projektowania kół zębatych, Dane do projektowania kół zębatych

Sprężyny

Materiał drutu sprężyny, miary metryczne, Materiał drutu sprężyny, miary angielskie

Układy sprężyn talerzowych

Wytwarzanie

Długości najczęściej spotykanych układów spoin

Aktualizacja strony: 19-08-2012

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty