Pomiar twardości - definicje

Pomiar twardości - definicje

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Twardościomierz

Jest to przyrząd do pomiaru twardości. Konstrukcja zależy przede wszystkim od metody pomiaru twardości, do jakiej jest on przeznaczony, (chociaż buduje się również twardościomierze uniwersalne umożliwiające pomiary różnymi metodami) oraz od wymagań użytkowych i względów ekonomicznych.

Twardość

Twardość jest to właściwość ciał stałych definiowana w technice jako opór stawiany przez ciało badane przy działaniu na niego innego, twardszego ciała z określoną siłą.

Porównanie wyników pomiarów twardości uzyskanych różnymi metodami teoretycznie nie ma żadnego uzasadnienia. Do celów praktycznych opracowano liczne empiryczne tablice porównawcze, ważne jedynie dla danej grupy materiałów.

Oznaczanie twardości metali jest częścią metaloznawstwa. Wypracowano szereg standardowych testów pomiaru twardości metali oraz skal twardości.

 • Skala twardości Brinella
  • HB (HBS)
  • HB/30
  • HBW
 • Skala twardości Rockwella
  • HRA
  • HRB
  • HRC
  • HRD
  • HRE
  • HRF
 • Skala twardości Vickersa
  • HV
  • MHV
 • Skala twardości Leeb'a
  • HLD
  • HLC
  • HLE
  • HLG

Metody badania twardości możemy podzielić na statyczne i dynamiczne. Najbardziej rozpowszechnione są metody statyczne.

Wzorzec

Wzorzec jest to płytka metalowa o określonych wymiarach i mikrogeometrii oraz o jednorodnej, stałej w czasie twardości, służąca do sprawdzania wskazań twardościomierzy, przez porównanie wskazań z twardością podaną na wzorcu.

Wzorce twardości wykonywane są do wszystkich znormalizowanych metod pomiarów twardości.

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

 

Free Joomla! templates by Engine Templates