Serwis PPM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przeszukuj internet za pomocą

Strona Główna Tablice Tablice - Termodynamika
Tablice - Termodynamika
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Wykresy freonów : Zaloguj się, aby zobaczyć. 225
2 Parametry fizyczne czynników chłodniczych w jednostkach imperialnych : Zaloguj się, aby zobaczyć. 184
3 Zależność temperatury w stopniach Celsjusza i ciśnienia nasycenia pary wodnej : Zaloguj się, aby zobaczyć. 198
4 Współczynnik przewodzenia ciepła l dla roztworów wodnych substancji : Zaloguj się, aby zobaczyć. 186
5 Współczynniki emisyjności : Zaloguj się, aby zobaczyć. 186
6 Ciepło właściwe cp niektórych związków nieorganicznych : Zaloguj się, aby zobaczyć. 192
7 Wartości stałej gazowej w różnych jednostkach : Zaloguj się, aby zobaczyć. 193
8 Temperatury wrzenia i parowania substancji : Zaloguj się, aby zobaczyć. 185
9 Temperatury wrzenia wody w próżni : Zaloguj się, aby zobaczyć. 184
10 Temperatury topnienia i wrzenia niektórych substancji : Zaloguj się, aby zobaczyć. 186
11 Tablice psychrometryczne dla powietrza : Zaloguj się, aby zobaczyć. 5
12 Tabela zależności lepkości wody od temperatury : Zaloguj się, aby zobaczyć. -
13 Tabela zależności gęstości wody destylowanej [g/ml] od temperatury : Zaloguj się, aby zobaczyć. 7
14 Tabela zależności gęstości rtęci od temperatury : Zaloguj się, aby zobaczyć. 5
15 Stosunek kappa dla powietrza : Zaloguj się, aby zobaczyć. 5
16 Stałe gazowe, ciepło właściwe oraz wartość k dla gazów : Zaloguj się, aby zobaczyć. 7
17 Skład czynników chłodniczych : Zaloguj się, aby zobaczyć. 2
18 Właściwości powietrza suchego : Zaloguj się, aby zobaczyć. 15
19 Parametry fizyczne wody : Zaloguj się, aby zobaczyć. 4
20 Parametry fizyczne pary wodnej na linii nasycenia w funkcji temperatury : Zaloguj się, aby zobaczyć. 8
21 Parametry fizyczne pary wodnej na linii nasycenia w funkcji ciśnienia : Zaloguj się, aby zobaczyć. 3
22 Parametry pary wodnej przegrzanej : Zaloguj się, aby zobaczyć. 4
23 Parametry fizyczne pary wodnej na linii nasycenia : Zaloguj się, aby zobaczyć. 2
24 arametry czynników chłodniczych na linii nasycenia : Zaloguj się, aby zobaczyć. 1
25 Parametry fizyczne czynników chłodniczych : Zaloguj się, aby zobaczyć. 4
 
Strona 1 z 2

Logowanie