Pomiary prostoliniowości i płaskości

Pomiary prostoliniowości i płaskości

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Sprawdzanie prostoliniowości

Sprawdzanie prostoliniowości można wykonać wieloma metodami. Wybór metody zależy od długości sprawdzanej płaszczyzny. Przy dużych długościach stosuje się np. strunę stalową i lunetę z okularem mikrometrycznym. Przy małych długościach stosuje się sprawdzanie "na szczelinę " między liniałem, a płaszczyzną sprawdzaną.

Na mierzoną powierzchnię przedmiotu 1 ustawia się liniał płaski 2 podparty na dwóch płytkach wzorcowych 3 o jednakowej wysokości. Wsuwając pod liniał możliwie największe stosy płytek wzorcowych 4, dokonuje się pomiaru odchyłek prostoliniowości w ustalonych punktach pomiarowych.

Mierząc prostoliniowość płaszczyzn w co najmniej trzech kierunkach, można określić jej płaskość. Równoległość dwu płaszczyzn sprawdza się czujnikiem zegarowym w podstawce. 

Pomiar równoległości polega na zmierzeniu wzajemnej odległości między dwoma sprawdzanymi elementami w dwóch miejscach oddalonych od siebie o możliwie dużą odległość L. Położenie poziome lub pionowe płaszczyzny sprawdza się poziomicą liniową lub ramową. Wartość działki elementarnej poziomnicy jest wyrażona w jej oznaczeniu, np. 0,1/1000 - oznacza , że jeśli poziomica zostanie ustawia na liniale o długości 1000 mm, którego jeden koniec znajduje się 0,1 mm niżej od drugiego, to wykaże przesunięcie pęcherzyka gazowego o 1 działkę elementarną. 

Używając poziomnicy z działką 0,02/1000 pomiar jest możliwy, tylko na betonowy cokole lub co najmniej na sztywnym, ciężkim stole ustawionym na posadzce (nigdy na drewnianej podłodze). Przy odczycie nie wolno opierać się o mierzonym układzie, ani go dotykać. 

Sprawdzanie płaskości metodą farbowania, wykonuje się następująco:

Płytkę pomiarową powleka się bardzo cienką warstewką farby (farba drukarska, farba do powielaczy, lub inny tłusty barwnik). Nakłada się ją szmatką i rozprowadza płytką metalową. Tą samą płytką zbiera się nadmiar farby. Sprawdzaną powierzchnię przedmiotu, przykłada się do powierzchni wzorcowej i przesuwa kilkakrotnie w różnych kierunkach (farba powinna pokryć wszystkie wypukłe miejsca powierzchni sprawdzanej). Na tak przygotowaną płaszczyznę kładziemy płytkę z wyciętym kwadratem o boku 25 mm. 

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

P.U.H. sofTdis © 2017 - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szanowny Internauto ! W związku z wejściem od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) przed korzystaniem z Serwisu PPM zapoznaj się z Polityką prywatności. Korzystając z w/w serwisu zgadzasz się na jego warunki używania.
Free Joomla! templates by Engine Templates