Wykresy czynników ch³odniczych

Freon R 407 C

Freon R134a

Freon R717